פרייס יצחק (פושקין)

שנת לידה 09/09/1919
שנת פטירה 22/06/1981
מקום לידה פולין
מקום פטירה קיבוץ יקום
בן/בת זוג ביאטריס
בן זוג ביאטריס פרייס

יצחק פרייס (פושקין)
באנו להיפרד ממך בדרכך האחרונה, אהוב משפחתנו. היית אחד הנצרים הבודדים ששרדו מהאודים המוצלים. מאילן גדול רב-השורשים והענפים ועלווה ירוקה מאד; משפחה יהודית בעלת שורשים עמוקים בציונות ובמסורת. היית בן הזקונים לבית אחי ז”ל, שחינך אותך מתוך כוונתו לשלחך לארץ ישראל. גם בחו”ל בפולין, למדת בבית ספר חקלאי. גרמת לקונפליקט משפחתי מפני שאמך לא הסכימה שתיטוש את הבית, פן לא תוכל לראותך בכל יום ויום. אבל לאחי היתה תכנית ציונית לשלחך ארצה.
בעלייתך לארץ ביקש ממני אחי יהודה, אביך ז”ל, שתמשיך בלימודי חקלאות. אני אז כחבר משק חקלאי שמח לבי לתת יד לשאיפותיו של אחי הציוני בלב ונפש. מאז בואך ארצה הייתי האפוטרופוס שלך ראיתי אותך כאחד הבנים שלי. היית דומה מאד לאביך במתן סיוע ועזרה לזולת ובמילוי שליחויות ציבוריות לרוב. הייתם דומים כשתי טיפות מים, בכל. אחי היה שולח אלי כסף כדי שתוכל להמשיך ללמוד. דירבנו אותך ללימודים וגםם ללימודי תעודת בגרות אותם עשית בקלות.
כשפרצה מלחמת העולם השניה רצינו לשלוח אותך לקליפורניה להמשך לימודי החקלאות, אך אתה סרבת לעזוב את הארץ. ואז, עזבת את בן שמן, עברת העירה ולמדת במקווה ישראל אצל המומחה לגידול הדרים. בסיום לימודיך עברת לקיבוץ ד’, בעקבות אחיך דב.
בכל שליחויות התנועה במקצוע לו הקדשת כל חייך , הוא שניווט את אורח חייך. לא תמיד היו מוכנים להקשיב לתוכחה, לא תמיד נמצאו מקשיבים לעמדותיך והשקפותיך המוסריות. השתנו הזמנים, החמרנות התגברה על המוסר, אבל אתה נשארת נאמן ליסודות המוסריים שלך, נשארת קיבוצניק בכל מאודך, את המקצוע לא נחת גם ברגעים הקריטיים בחייך.עצי ההדר שעמדו מול עיניך מאז ומתמיד לא טושטשו גם כשכוחותיך הנפשיים והפיזיים כמעט כלו.
דאגת גם לדור ההמשך. לא דגלת באמירה “אחרי המבול”.
היית אהוד על כל המשפחה, על כל קרוביך וכל מי שהכיר אותך.
אתה הזכרת לנו את הבית הגדול שהיה לנו בחו”ל. תחסר לנו מאד, לכולנו.

דברי הספד/ הדוד ישראל
התחבר אל האתר
דילוג לתוכן