קיבוץ יקום
חסר רכיב

העברת מידע בנוגע להכנסות מעבודה

06/03/2018

 

לחברים שלום,

ברצוננו להזכיר ולחדד, החל מיולי 2017 שונו כללי המיסוי של הקיבוצים ובהתאם לחוק החדש על כל חבר קיבוץ לדווח דרך הקיבוץ על כל הכנסה שלו

כולל הכנסות בגין שכר עבודה וזה כולל גם כל קיצבה פנסיונית מכל מקור שהוא.

אי לכך במידה ויש חברים שמקבלים קיצבה מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קרן פנסיה וותיקה/פנסיה תקציבית או כל מקור פנסיוני אחר,  

מחובתם (על פי החוק) לעביר את הקצבה דרך הקיבוץ.

אי העברת המידע והתלושים לקיבוץ חושפת את החבר ואת הקיבוץ לקנסות  מרשויות המס.

הקיבוץ יגלגל את הקנסות שיקבל, אם ובמידה ויהיו, כתוצאה ממקרה של אי דיווח מהסוג הזה בחזרה על החבר

ואלה יתווספו על הקנסות האישיים שיטילו רשויות המס.

על מנת למנוע זאת הקפידו להעביר את כל המידע דרך הקיבוץ.

 

המזכירות
חסר רכיב