קיבוץ יקום
חסר רכיב

תוצאות מכרז דירת אפרת אפשטיין

27/12/2017

27/12/2017

 

תוצאות מכרז דירת אפרת אפשטיין

 

נרשמו למכרז: מור ולטר

 

הזוכה במכרז היא מור ולטר.

 

 

 

בברכה

יהודה

חסר רכיב