קיבוץ יקום
חסר רכיב

מכרז השאלת דירת אפרת אפשטיין

19/11/2017

תאריך  19/11/2017

 

לידיעת החברים

דירת אפרת אפשטיין הממוקמת ב "ח" מתפנה.

 

הדירה מחויבת בדמי שימוש

 

קבלת הדירה בכפוף לחתמיה על הסכם במזכירות

 

מי שמעוניין בדירה יפנה בהקדם ליהודה ה. בכתב.

הרשימה תיסגר לאחר שבועיים מפרסום ההודעה!

 

יהודה – אחראי דירות

yudah@yakum.co.il
חסר רכיב