קבצים

https://www.yakum.co.il/media/sal/pages/845/f39_קישוט חדא לפורים.pdf