קבצים

https://www.yakum.co.il/media/sal/pages/842/f39_תוצאות 3 מכרז דירת רותם רדנאי.pdf