קבצים

https://www.yakum.co.il/media/sal/pages/520/f39_עובד כללי למחלקת הסילו להפצה 11.18.pdf