הנצחה

יתגדל ויתקדש יקר האדם,
אשר עמל אתנו במישור
ועוולה לא נמצא בשפתיו.
 
ישתבח הקיבוץ בנאמניו
שהשקיעו מחילם ללא חסך
משחר נעוריהם עד אחרון יומם
וגמולם טעם עמלם.
 
ואם תמו חיים של טעם –
לא נפקד זכר פועלם,
כי דרך ישרים לא תאבד
ותוחלת מעשים תעמוד לעד.
 
אדמת יקום, שריתקה
מיטב מאוויי חיים,
אוספת נאמניה לחיקה,
בעצב ובאהבה.
 
כי חוק הוא מאז ומעולם,
שזכר מעשיו של אדם
יהיו צרורים בצרור החיים
וחתומים בשלשלת המשכם.
 
קיבוץ יקום מעלה זכר יקיריו,
במעשה החיים והשלום.
יתגדל ויתקדש אמת האדם.
 

ונזכור את כולם

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן